Chính sách bảo mật

Chính sách bảo mật

Bạn có thể OPTOUT danh sách email của bạn bất cứ lúc nào bằng cách nhấp vào liên kết “hủy đăng ký” ở phía dưới của bất kỳ email nhận được từ ForexMT4Indicators.com. Bạn cũng có thể gửi email cho chúng tôi tại [email protected] và yêu cầu phải được loại bỏ khỏi danh sách email.

chính sách bảo mật này đặt ra làm thế nào ForexMT4Indicators.com sử dụng và bảo vệ bất kỳ thông tin mà bạn cung cấp cho ForexMT4Indicators.com khi bạn sử dụng trang web này.

ForexMT4Indicators.com cam kết đảm bảo rằng sự riêng tư của bạn được bảo vệ. Chúng ta có nên yêu cầu bạn cung cấp một số thông tin mà bạn có thể được xác định khi sử dụng website này, sau đó bạn có thể yên tâm rằng nó sẽ chỉ được sử dụng phù hợp với cam kết bảo mật này.

ForexMT4Indicators.com có ​​thể thay đổi chính sách này bất cứ lúc nào bằng cách cập nhật trang này. Bạn nên kiểm tra trang này bất cứ lúc nào để đảm bảo rằng bạn đang hạnh phúc với bất kỳ thay đổi.

Những gì chúng ta thu thập

Chúng tôi có thể thu thập các thông tin sau:

  • Tên
  • Địa chỉ email

Chúng tôi làm gì với những thông tin chúng tôi thu thập

Chúng tôi yêu cầu các thông tin này để hiểu nhu cầu của bạn và cung cấp cho bạn một dịch vụ tốt hơn, và đặc biệt là vì những lý do sau đây:

  • Chúng tôi có thể định kỳ gửi email quảng cáo về các sản phẩm mới, khuyến mại đặc biệt hoặc các thông tin khác mà chúng tôi nghĩ bạn có thể tìm thấy thú vị bằng cách sử dụng địa chỉ email mà bạn đã cung cấp.

Bảo vệ

Chúng tôi cam kết đảm bảo rằng thông tin của bạn được an toàn. Để ngăn chặn truy cập trái phép hoặc tiết lộ, chúng tôi đã đưa ra vật chất thích hợp, thủ tục điện tử và quản lý để bảo vệ và bảo mật thông tin chúng tôi thu thập trực tuyến.

Liên kết đến các trang web khác

website của chúng tôi hoặc tài liệu quảng cáo gửi qua email cho bạn từ ForexMT4Indicators.com có ​​thể chứa các liên kết đến các trang web khác quan tâm. Tuy nhiên, một khi bạn đã sử dụng những liên kết này để rời khỏi trang web của chúng tôi, bạn nên lưu ý rằng chúng tôi không có bất kỳ kiểm soát rằng trang web khác. vì thế, chúng ta không thể chịu trách nhiệm về việc bảo vệ và bảo mật của bất kỳ thông tin mà bạn cung cấp khi quý khách đến thăm trang web đó và các trang web đó không bị chi phối bởi tuyên bố bảo mật này. Bạn nên thận trọng và xem xét các tuyên bố bảo mật áp dụng cho các trang web trong câu hỏi.

Kiểm soát thông tin cá nhân của bạn

Bạn có thể chọn để hạn chế việc thu thập hoặc sử dụng thông tin cá nhân của bạn theo những cách sau:

không gửi thông tin cá nhân của bạn đối với chúng tôi như địa chỉ email của bạn bất cứ khi nào bạn được yêu cầu điền vào một biểu mẫu trên trang web.

nếu trước đó bạn đã đồng ý cho chúng tôi sử dụng thông tin cá nhân của bạn cho các mục đích tiếp thị trực tiếp, bạn có thể thay đổi suy nghĩ của bạn bất cứ lúc nào bằng cách sử dụng các liên kết ngừng đăng ký bao gồm trong bất kỳ email mà bạn nhận được từ ForexMT4Indicators.com

Chúng tôi sẽ không bán, phân phối hoặc cho thuê thông tin cá nhân của bạn cho bên thứ ba trừ khi chúng ta có sự cho phép của bạn hoặc được yêu cầu của pháp luật để làm như vậy. Chúng tôi có thể sử dụng thông tin cá nhân của bạn để gửi cho bạn thông tin khuyến mại về các bên thứ ba mà chúng tôi nghĩ bạn có thể tìm thấy thú vị nếu bạn nói với chúng tôi rằng bạn muốn điều này xảy ra.

Bạn có thể yêu cầu chi tiết của thông tin cá nhân mà chúng tôi có về bạn theo Đạo Luật Bảo vệ dữ liệu 1998. Nếu bạn muốn có một bản sao của thông tin được tổ chức vào bạn vui lòng gửi thư cho [email protected]