Chính sách Bảo mật

Chính sách Bảo mật

Bạn có thể từ chối danh sách email của mình bất cứ lúc nào bằng cách nhấp vào liên kết “hủy đăng ký” ở cuối bất kỳ email nào nhận được từ ForexMT4Indicators.com. Bạn cũng có thể gửi email cho chúng tôi theo địa chỉ admin@forexmt4indicators.com và yêu cầu xóa khỏi danh sách email.

Chính sách quyền riêng tư này quy định cách ForexMT4Indicators.com sử dụng và bảo vệ mọi thông tin mà bạn cung cấp cho ForexMT4Indicators.com khi bạn sử dụng trang web này.

ForexMT4Indicators.com cam kết đảm bảo rằng quyền riêng tư của bạn được bảo vệ. Nếu chúng tôi yêu cầu bạn cung cấp một số thông tin nhất định mà bạn có thể nhận dạng khi sử dụng trang web này thì bạn có thể yên tâm rằng thông tin đó sẽ chỉ được sử dụng theo tuyên bố về quyền riêng tư này.

ForexMT4Indicators.com đôi khi có thể thay đổi chính sách này bằng cách cập nhật trang này. Thỉnh thoảng bạn nên kiểm tra trang này để đảm bảo rằng bạn hài lòng với bất kỳ thay đổi nào.

Những gì chúng tôi thu thập

Chúng tôi có thể thu thập các thông tin sau:

  • Họ tên
  • Email

Những gì chúng ta làm với các thông tin chúng tôi thu thập

Chúng tôi yêu cầu thông tin này để hiểu nhu cầu của bạn và cung cấp cho bạn một dịch vụ tốt hơn, và đặc biệt là vì những lý do sau đây:

  • Chúng tôi có thể định kỳ gửi email quảng cáo về sản phẩm mới, đặc biệt hoặc các thông tin khác mà chúng tôi nghĩ bạn có thể tìm thấy thú vị bằng cách sử dụng địa chỉ email mà bạn đã cung cấp.

Bảo mật

Chúng tôi cam kết đảm bảo rằng thông tin của bạn được an toàn. Để ngăn chặn truy cập trái phép hoặc tiết lộ, chúng tôi đã đưa ra các thủ tục phù hợp vật lý, điện tử và quản lý để bảo vệ và bảo mật thông tin chúng tôi thu thập trực tuyến.

Liên kết đến các trang web khác

Trang web hoặc tài liệu quảng cáo của chúng tôi được gửi qua email cho bạn từ ForexMT4Indicators.com có ​​thể chứa các liên kết đến các trang web khác mà bạn quan tâm. Tuy nhiên, khi bạn đã sử dụng các liên kết này để rời khỏi trang web của chúng tôi, bạn nên lưu ý rằng chúng tôi không có bất kỳ quyền kiểm soát nào đối với trang web khác đó. Do đó, chúng tôi không thể chịu trách nhiệm về việc bảo vệ và quyền riêng tư của bất kỳ thông tin nào bạn cung cấp khi truy cập các trang web đó và các trang web đó không chịu sự điều chỉnh của tuyên bố về quyền riêng tư này. Bạn nên thận trọng và xem xét tuyên bố về quyền riêng tư áp dụng cho trang web được đề cập.

Kiểm soát thông tin cá nhân của bạn

Bạn có thể chọn để hạn chế việc thu thập hoặc sử dụng thông tin cá nhân của bạn theo những cách sau:

Không gửi thông tin cá nhân của bạn cho chúng tôi, chẳng hạn như địa chỉ email của bạn bất cứ khi nào bạn được yêu cầu điền vào biểu mẫu trên trang web.

nếu trước đây bạn đã đồng ý cho chúng tôi sử dụng thông tin cá nhân của bạn cho mục đích tiếp thị trực tiếp, bạn có thể thay đổi quyết định bất kỳ lúc nào bằng cách sử dụng liên kết hủy đăng ký có trong bất kỳ email nào bạn nhận được từ ForexMT4Indicators.com

Chúng tôi sẽ không bán, phân phối hoặc cho thuê thông tin cá nhân của bạn cho bên thứ ba trừ khi có sự cho phép của bạn hoặc được yêu cầu của pháp luật để làm như vậy. Chúng tôi có thể sử dụng thông tin cá nhân của bạn để gửi cho bạn thông tin quảng cáo về bên thứ ba mà chúng tôi nghĩ rằng bạn có thể tìm thấy thú vị nếu bạn cho chúng tôi biết rằng bạn muốn điều này xảy ra.

Bạn có thể yêu cầu chi tiết về thông tin cá nhân mà chúng tôi lưu giữ về bạn theo Đạo luật bảo vệ dữ liệu năm 1998. Nếu bạn muốn có bản sao thông tin được lưu giữ trên mình, vui lòng gửi thư tới admin@forexmt4indicators.com