Nhà Chiến lược Chart Forex Renko

Chiến lược Chart Forex Renko

Người ta nói rằng biểu đồ Renko đã được phát triển tại Nhật Bản và được đặt tên theo tiếng Nhật có gạch gọi là renga. Đây là loại biểu đồ giúp xác định mức hỗ trợ hoặc kháng. bảng xếp hạng Renko tập trung nhiều hơn vào các hoạt động giá cả và không có thời gian và khối lượng. Vì thế, nó có nghĩa là, một viên gạch được thêm vào cột tiếp theo lần nhanh hơn so với giá trên cùng hoặc dưới cùng của những viên gạch trước mà được cho là.

Tải xuống hàng đầu Danh sách chỉ báo MT4

Infoboard – chỉ cho MetaTrader 4

TMA Slope MT4 Chỉ số

Renko Charts Indicator for MT4

Chỉ số biểu đồ Renko cho MT4

Forex Chiến lược Kinh doanh Giải thích

Đề xuất Forex môi giới Lên trên