Nhà Forex Renko Chiến lược biểu đồ

Forex Renko Chiến lược biểu đồ

Người ta nói rằng biểu đồ Renko đã được phát triển tại Nhật Bản và được đặt tên theo tiếng Nhật có gạch gọi là renga. Đây là loại biểu đồ giúp xác định mức hỗ trợ hoặc kháng. bảng xếp hạng Renko tập trung nhiều hơn vào các hoạt động giá cả và không có thời gian và khối lượng. Vì vậy, nó có nghĩa là, một viên gạch được thêm vào cột tiếp theo lần nhanh hơn so với giá trên cùng hoặc dưới cùng của những viên gạch trước mà được cho là.

Danh sách các chỉ số MT4 tải xuống hàng đầu

Giải thích chiến lược giao dịch Forex

Các nhà môi giới ngoại hối hàng đầu được đề xuất

Top Download Forex Strategies

X