Nhà Forex Bollinger Bands chiến lược

Forex Bollinger Bands chiến lược

Nhiều thương nhân sử dụng chiến lược Dải Bollinger band kinh doanh ngoại hối vì nó là thuận tiện để sử dụng nhưng tất nhiên với việc sử dụng thích hợp của nó. Thương nhân sẽ biết nếu nó là quá bán nếu giá là rất gần hoặc nó chạm dải phía dưới. Hầu hết các thương nhân sẽ đặt một vị trí mua vào thời điểm này. Khi giá cũng được gần hoặc chạm vào dải trên, hầu hết các thương nhân người sử dụng chỉ số này sẽ quyết định để có một vị trí bán trong thời gian này.

Theo định nghĩa, theo Investopedia, “Là một ban nhạc âm mưu hai độ lệch chuẩn xa trung bình chuyển động đơn giản.” Bạn sẽ thấy trong chỉ số này là nó có 3 ban nhạc. giữa, phía trên và dải phía dưới. Ban nhạc giữa là mức trung bình chuyển động đơn giản với 20 như các thiết lập mặc định của thời kỳ này. Các thiết lập mặc định của ban nhạc trên và dưới là 2, hoặc được gọi là độ lệch.

Tải xuống hàng đầu Danh sách chỉ báo MT4

Infoboard – chỉ cho MetaTrader 4

TMA Slope MT4 Chỉ số

Renko Charts Indicator for MT4

Chỉ số biểu đồ Renko cho MT4

Forex Chiến lược Kinh doanh Giải thích

Đề xuất Forex môi giới Lên trên