Nhà tác giả Bài viết bởi Tim Morris

Tim Morris

4631 POSTS 41 Ý kiến
Tim Morris là một tác phẩm từ cha nhà, tại nhà nhà kinh doanh ngoại hối, nhà văn và blogger bởi niềm đam mê. Ông thích để nghiên cứu và chia sẻ những chiến lược kinh doanh ngoại hối mới nhất và các chỉ số ngoại hối trên ForexMT4Indicators.com. Niềm đam mê của anh ấy là cho phép mọi người có thể tìm hiểu và tải xuống các loại chiến lược giao dịch ngoại hối và chỉ báo mt4 / mt5 khác nhau tại ForexMT4Indicators.com

Danh sách các chỉ số MT4 tải xuống hàng đầu

Giải thích chiến lược giao dịch Forex

Các nhà môi giới ngoại hối hàng đầu được đề xuất

Top Download Forex Strategies