Nhà tác giả Bài viết bởi Tim Morris

Tim Morris

4230 POSTS 42 BÌNH LUẬN
Tim Morris là một tác phẩm từ cha nhà, tại nhà nhà kinh doanh ngoại hối, nhà văn và blogger bởi niềm đam mê. Ông thích để nghiên cứu và chia sẻ những chiến lược kinh doanh ngoại hối mới nhất và các chỉ số ngoại hối trên ForexMT4Indicators.com. niềm đam mê của ông là để cho mọi người có thể tìm hiểu và tải về các loại khác nhau của các chiến lược kinh doanh ngoại hối và các chỉ số MT4 / MT5 miễn phí tại ForexMT4Indicators.com
Vortex Indicator for MT4

Chỉ báo xoáy cho MT4

0

Tải xuống hàng đầu Danh sách chỉ báo MT4

Infoboard – chỉ cho MetaTrader 4

TMA Slope MT4 Chỉ số

Renko Charts Indicator for MT4

Chỉ số biểu đồ Renko cho MT4

Forex Chiến lược Kinh doanh Giải thích

Đề xuất Forex môi giới Lên trên