Super Trend Averages กลยุทธ์การต่อเนื่องของแนวโน้มระยะยาวสำหรับ MT5

0
1216
Super Trend Averages กลยุทธ์ต่อเนื่องแนวโน้มระยะยาวสำหรับ MT5 - Buy Trade

วิธีหนึ่งที่ผู้ค้าระบุการกลับตัวของแนวโน้มคือการใช้ ATR ทฤษฏีคือการเคลื่อนไหวของราคาไม่ควรเคลื่อนไหวสวนทางกับแนวโน้มปัจจุบันหรือทิศทางของโมเมนตัมมากกว่าค่าขีดจำกัดที่กำหนดไว้ล่วงหน้าของ ATR หากการเคลื่อนไหวของราคาย้อนกลับกับแนวโน้มปัจจุบันหรือทิศทางโมเมนตัมที่ระดับที่สูงกว่าเกณฑ์ เทรนด์หรือโมเมนตัมจะถือว่ากลับด้าน

ในการทำเช่นนี้ ผู้ค้ามักจะตั้งค่า ATR หลายตัว ซึ่งมักจะตั้งค่าเป็นสองเท่าของ ATR หากราคาพลิกกลับกับแนวโน้มปัจจุบันมากกว่าสองเท่าของ ATR แสดงว่าแนวโน้มของตลาดกลับด้าน นอกจากนี้ยังติดตามว่าผู้ค้าอาจระบุแนวโน้มหรือทิศทางโมเมนตัมตามตัวบ่งชี้ทิศทางแนวโน้มล่าสุด

แนวคิดนี้ซึ่งใช้ ATR เป็นพื้นฐานในการระบุแนวโน้มนั้นมีประสิทธิภาพมาก อย่างไรก็ตาม การดำเนินการนี้ค่อนข้างยากด้วยตนเอง เนื่องจากจะทำให้ผู้ค้าต้องวัดระยะห่างระหว่างการเคลื่อนไหวของราคาและเกณฑ์อย่างต่อเนื่อง ตัวบ่งชี้ Super Trend แบบคลาสสิกทำให้วิธีนี้ง่ายขึ้นโดยการวางเส้นที่แสดงระดับราคาที่ราคาต้องฝ่าฝืนตามเกณฑ์ ATR โดยอัตโนมัติ เส้นนี้เรียกว่าเส้น Super Trend จากนั้นเส้น Super Trend จะเลื่อนไปทางด้านตรงข้ามของการเคลื่อนไหวของราคาโดยอัตโนมัติเมื่อใดก็ตามที่ราคาปิดที่อีกด้านหนึ่งของเส้น Super Trend และมักจะเปลี่ยนสีเพื่อบ่งบอกถึงแนวโน้มหรือการกลับตัวของโมเมนตัม

กลยุทธ์นี้อิงตามแนวคิดของการใช้ ATR เพื่อระบุการกลับตัวของแนวโน้มโดยใช้ตัวบ่งชี้ Super Trend Averages เป็นตัวบ่งชี้สัญญาณการกลับตัวของแนวโน้มหลัก

ตัวบ่งชี้ค่าเฉลี่ยเทรนด์สุด

ตัวบ่งชี้ Super Trend Averages เป็นตัวบ่งชี้แนวโน้มตามแนวคิดของการใช้ Average True Range (ATR) เป็นพื้นฐานในการระบุทิศทางของแนวโน้ม เป็นการดัดแปลงของ Super Trend Indicator แบบคลาสสิก ซึ่งแทนที่จะวางแผนเส้นตามการเคลื่อนไหวของราคา แต่จะลงจุดตามเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ระยะสั้น ตัวบ่งชี้นี้ถูกตั้งค่าไว้ล่วงหน้าเพื่อใช้ Hull Moving Average (HMA) ที่การคำนวณแบบ 12 บาร์ และยังใช้ราคาเฉลี่ยเป็นจุดราคาที่ใช้สำหรับการคำนวณ นอกจากนี้ยังตั้งค่าไว้ล่วงหน้าเพื่อใช้ ATR 12 งวดและตัวคูณ ATR ที่ 0.66

เนื่องจากอินดิเคเตอร์นี้ตั้งไว้ที่ตัวคูณที่ 0.66 เส้นที่สร้างมักจะเอนเอียงไปทางแนวโน้มระยะสั้นหรือตัวบ่งชี้โมเมนตัมมากขึ้น อย่างไรก็ตาม ตัวแปรเหล่านี้สามารถปรับเปลี่ยนให้เหมาะสมกับความต้องการของผู้ค้าแต่ละราย

ตัวบ่งชี้ค่าเฉลี่ยเทรนด์สุด

อิจิโมคุ คินโกะ เฮียว – คุโมะ

ตัวบ่งชี้ Ichimoku Kinko Hyo เป็นหนึ่งในตัวชี้วัดไม่กี่ตัวที่ถือได้ว่าเป็นระบบติดตามเทรนด์ที่สมบูรณ์ ทั้งนี้เนื่องจากตัวบ่งชี้ Ichimoku Kinko Hyo มีองค์ประกอบหลายอย่าง ซึ่งแต่ละองค์ประกอบสามารถแสดงถึงแนวโน้มและขอบเขตอันไกลโพ้นของโมเมนตัมที่หลากหลาย

ตัวบ่งชี้ Ichimoku Kinko Hyo ประกอบด้วยห้าเส้น ได้แก่ Tenkan-sen หรือ Conversion Line, Kijun-sen หรือ Base Line, Chikou Span หรือ Lagging Span, Senkou Span A หรือ Leading Span A และ Senkou Span B หรือ Leading ช่วงบี

เส้น Tenkan-sen และ Kijun-sen มักใช้เป็นคู่เพื่อระบุทิศทางแนวโน้มระยะสั้นอย่างเป็นกลาง รวมถึงการกลับตัวที่สอดคล้องกัน Chikou Span นั้นโดยพื้นฐานแล้วราคาปิดซึ่งล้าหลัง 26 บาร์

แม้จะถูกเรียกว่าเส้น “Leading Span” แต่เส้น Senkou Span A และ Senkou Span B ก็ถูกใช้เป็นคู่เพื่อสร้าง Kumo หรือ “Cloud” ซึ่งบ่งบอกถึงทิศทางแนวโน้มในระยะยาว

เส้น Senkou Span A คำนวณโดยค่าเฉลี่ยของเส้น Kijun-sen และ Tenkan-sen เลื่อนไปข้างหน้า 26 ช่วง

ในทางกลับกัน เส้น Senkou Span B ถูกคำนวณโดยค่ามัธยฐานของราคาในช่วง 52 ช่วงเวลาเปลี่ยน 26 งวดข้างหน้า

ทิศทางของแนวโน้มในระยะยาวจะถูกระบุโดยพิจารณาจากการที่เส้นสองเส้นซ้อนกัน แนวโน้มระยะยาวจะเป็นขาขึ้นเมื่อใดก็ตามที่ Senkou Span A อยู่เหนือ Senkou Span B และเป็นขาลงเมื่อใดก็ตามที่ Senkou Span A อยู่ต่ำกว่า Senkou Span B พื้นที่ระหว่างสองเส้นยังถูกแรเงาเพื่อระบุทิศทางของแนวโน้ม เป็นสีเทาปนทรายเพื่อบ่งบอกถึงแนวโน้มระยะยาวที่เป็นขาขึ้น และดอกธิสเซิลเพื่อบ่งบอกถึงแนวโน้มขาลงในระยะยาว

อิจิโมคุ คินโกะ เฮียว – คุโมะ

แนวคิดกลยุทธ์การซื้อขาย

กลยุทธ์การซื้อขายนี้เป็นกลยุทธ์ตามเทรนด์ง่ายๆ ซึ่งซื้อขายจากการบรรจบกันของแนวโน้มระยะยาวและแนวโน้มระยะสั้น

Kumo ใช้เพื่อระบุแนวโน้มระยะยาว โดยอิงจากการที่เส้น Kumo สองเส้นซ้อนกันและสีของพื้นที่ระหว่างสองเส้น การเทรดจะดำเนินการในทิศทางของแนวโน้มระยะยาวเท่านั้น

ตัวบ่งชี้ Super Trend Averages ใช้เป็นตัวบ่งชี้แนวโน้มระยะสั้นหรือสัญญาณการกลับตัวของโมเมนตัม การซื้อขายจะเปิดขึ้นเมื่อใดก็ตามที่เส้นเปลี่ยนไปตามการเคลื่อนไหวของราคาและการเปลี่ยนสีบ่งชี้ว่ามีการบรรจบกันในทิศทางของแนวโน้มกับแนวโน้มของ Kumo

ซื้อการตั้งค่าการค้า

การเข้า

 • การเคลื่อนไหวของราคาควรอยู่เหนือ Kumo และ Kumo ควรจะเป็นสีน้ำตาลทรายซึ่งบ่งชี้ถึงแนวโน้มระยะยาวที่เป็นขาขึ้น
 • เปิดคำสั่งซื้อทันทีที่ตัวบ่งชี้ Super Trend Averages เลื่อนต่ำกว่าราคาและเปลี่ยนเป็นสีเขียวมะนาว

Stop Loss

 • ตั้งค่าการหยุดการขาดทุนบนแนวรับด้านล่างแท่งเทียนเข้า

ทางออก

 • ปิดการซื้อขายทันทีที่ราคาปิดต่ำกว่าเส้น Super Trend Averages

Super Trend Averages กลยุทธ์ต่อเนื่องแนวโน้มระยะยาวสำหรับ MT5 - Buy Trade

ขายการตั้งค่าการค้า

การเข้า

 • การเคลื่อนไหวของราคาควรอยู่ต่ำกว่า Kumo และ Kumo ควรเป็นดอกธิสเซิลซึ่งบ่งบอกถึงแนวโน้มระยะยาวที่เป็นขาลง
 • เปิดคำสั่งขายทันทีที่ตัวบ่งชี้ Super Trend Averages เลื่อนเหนือการเคลื่อนไหวของราคาและเปลี่ยนเป็นสีแดงม่วงอ่อน

Stop Loss

 • ตั้งค่าการหยุดการขาดทุนบนแนวต้านเหนือแท่งเทียนเข้า

ทางออก

 • ปิดการซื้อขายทันทีที่ราคาปิดเหนือเส้น Super Trend Averages

กลยุทธ์ความต่อเนื่องของแนวโน้มระยะยาว Super Trend Averages สำหรับ MT5 - ขายการค้า

สรุป

Super Trend Averages Long-Term Trend Continuation Strategy เป็นกลยุทธ์ตามแนวโน้มที่ดี มันไม่ถูกต้องสมบูรณ์ จะมีบางครั้งที่สัญญาณการกลับตัวจะไม่สร้างการค้าที่ทำกำไร อย่างไรก็ตาม เนื่องจากมีการเทรดที่ทำกำไรได้มากมายที่สามารถสร้างผลตอบแทนซึ่งสูงกว่าความเสี่ยงในการหยุดการขาดทุนอย่างมาก ผลตอบแทนจึงมักจะสูงกว่าการขาดทุน สิ่งนี้สร้างศักยภาพให้ผู้ค้าสามารถทำกำไรได้อย่างต่อเนื่องในระยะยาว

โบรกเกอร์ MT5 ที่แนะนำ

นายหน้า XM

 • ฟรี $ 50 เพื่อเริ่มซื้อขายทันที! (กำไรที่สามารถถอนได้)
 • โบนัสเงินฝากสูงสุด $5,000
 • โปรแกรมความภักดีไม่ จำกัด
 • โบรกเกอร์ Forex ที่ได้รับรางวัล
 • โบนัสพิเศษเพิ่มเติม ตลอดทั้งปี

โบรกเกอร์ XM

>> ลงทะเบียนบัญชีโบรกเกอร์ XM ที่นี่ <

โบรกเกอร์ FBS

 • ซื้อขายโบนัส 100: ฟรี $100 เพื่อเริ่มต้นเส้นทางการซื้อขายของคุณ!
 • เครดิตโบนัส 100%: เพิ่มเงินฝากของคุณเป็นสองเท่าสูงถึง $10,000 และซื้อขายด้วยเงินทุนที่เพิ่มขึ้น
 • เลเวอเรจสูงสุดถึง 1: 3000: เพิ่มผลกำไรที่เป็นไปได้สูงสุดด้วยหนึ่งในตัวเลือกเลเวอเรจที่สูงที่สุดที่มีอยู่
 • รางวัล 'โบรกเกอร์บริการลูกค้าที่ดีที่สุดแห่งเอเชีย': ได้รับการยอมรับความเป็นเลิศในการสนับสนุนลูกค้าและการบริการ
 • โปรโมชั่นตามฤดูกาล: เพลิดเพลินกับโบนัสพิเศษและข้อเสนอส่งเสริมการขายที่หลากหลายตลอดทั้งปี

โบรกเกอร์ fbs

>> ลงทะเบียนบัญชีโบรกเกอร์ FBS ที่นี่ <

คลิกที่นี่ด้านล่างเพื่อดาวน์โหลด:

ลด

ลดรับสิทธิ์ดาวน์โหลด

ฉลาดขึ้นเกี่ยวกับการซื้อขายฟอเร็กซ์โดยใช้ตัวชี้วัด

เข้าร่วมกับสมาชิกมากกว่า 100,000 รายและรับจดหมายข่าวรายวัน 5 นาทีเกี่ยวกับสิ่งสำคัญใน Forex

เราไม่ขายหรือแบ่งปันข้อมูลของคุณกับใคร

ให้คำตอบ

กรุณาใส่ความคิดเห็นของคุณ!
โปรดใส่ชื่อของคุณที่นี่