11 typer av valutahandelsstrategier som alla handlare bör känna till

valutahandelsstrategier

Forex Trading handlar om valutahandel. Det handlar om att köpa en valuta samtidigt som man säljer en annan för spekulation. Valutavärdena tenderar att stiga eller falla på grund av vissa faktorer, inklusive geopolitik och ekonomi. Målet för valutahandlare är att dra nytta av förändringarna i valutan. Men för att utmärka sig på Forex-marknaden måste handlarna ha en god förståelse för handelsstrategierna, annars kommer det att bli svårt för investerarna att sätta sina spår. När handlaren är väl insatt i Forex Trading Strategier, kommer han att kunna anta en smart strategi för handel.

Olika typer av Forex Trading Strategier

Här är de 11 typerna av bästa Forex Trading-strategier som varje handlare måste känna till.

 1. Forex Scalping Trading Strategier

  forex-scalping-strategier
  Låt oss börja med Forex-skalpingstrategin först. Det innebär att göra ett stort antal affärer och varje affär gör små vinster individuellt. När handlaren använder sig av Forex Scalping Strategies, förväntar han sig en vinst på cirka 5 till 10 pips per handel. Om du bestämmer dig för att använda dig av skalpningsstrategin kan det vara en utmanande strävan eftersom det kräver att du gör en konstant analys av Forex-marknaden och du måste göra flera affärer. Detta gör att använda skalperingsstrategier till ett heltidsjobb. För det andra, om du bestämmer dig för att skalpa valutor, måste du vara medveten om att du bara kan skalpa några timmar på dagarna. När du vill att din skalpningsstrategi ska bli en framgång, måste du vara snabb med att förutsäga vart marknaden kommer att ta vägen. Därefter måste du öppna och stänga positionerna på bara några sekunder.

 2. Forex Trend efter handelsstrategier

  forex-trend-följande-strategier
  Denna valutahandelsstrategi försöker använda sig av marknadstrendmekanismen och är inriktad på att dra fördel av de långsiktiga målen. Handlare som väljer Forex Trend Following Strategier använder kanalutbrott, glidande medelvärde och aktuell marknadsprisberäkning för att bestämma marknadsriktningen och generera signaler. Handlare som väljer trendföljande strategier tenderar inte att göra en prognos eller förutsäga prisnivåerna. De följer bara trenden. Nu använder trenden följande strategier en riskhanteringskomponent som använder sig av den aktuella marknadsvolatiliteten, det aktuella marknadspriset och antalet innehavda aktier. Handlaren måste fokusera på marknadstrender, och det aktuella priset kan hjälpa handlaren att fastställa detta faktum.

 3. Forex Volatilitet Trading Strategier

  valuta-volatilitetsstrategier

  Om du undrar vad volatila marknader är så är det enkla kännetecknet för en volatil marknad kraftiga hopp i priset. Nu är volatilitetsutbrytningssystem designade på ett sådant sätt att de kan dra fördel av denna typ av prisåtgärder. Följande är de viktigaste egenskaperna hos volatilitetsutbrytningssystem.

  • De drar inte nytta av de stora dragen.
  • Volatilitetsutbrytningssystem hanterar kortsiktiga och snabba affärer.
  • Den vinnande andelen av affärer är högre, men vinsten per affär är jämförelsevis låg.
  • Volatilitetsutbrytningssystem är baserade på ökningen av volatiliteten.

  Det är därför du bara bör välja Forex Volatility Strategies om du förstår uppfattningen om Volatility breakout-system.

 4. Forex Bollinger Bands handelsstrategier

  forex-bollinger-bands-strategier
  Bollinger Bands är ett utmärkt tekniskt analysverktyg. Bollinger-banden används för att mäta prisets låga och höga nivå i förhållande till tidigare affärer. Bollinger Bands är av tre typer som inkluderar det lägre bandet, det högre bandet och mellanbandet. Priserna tenderar att vara höga i det övre bandet och låga i det nedre bandet. Detta hjälper till med mönsterigenkänningen. Sättet som handlare använder Forex Bollinger Band Strategier Vissa handlare väljer ett köpalternativ när priset kan röra det nedre Bollinger Bandet och tenderar att avsluta när priset kan röra glidande medelvärde i bandets mitt.

  Vissa handlare tenderar att välja köpet när priset kan bryta över det övre Bollinger-bandet och sälja när priset faller under det nedre Bollinger-bandet.

 5. Forex Breakout Trading Strategier

  forex-breakout-strategier
  Om du tänker använda Forex Breakout Strategies måste du först och främst förstå konceptet med en Breakout. Nu är breakout en punkt där marknaden tenderar att bryta sig loss, eller marknaden börjar röra sig bort från ett handelsintervall. Handelsintervallet kan vara för vilken tidslängd som helst. Men om priset överstiger det lägre eller det högre intervallet, betyder det att ett utbrott har inträffat. Om du vill tjäna pengar med hjälp av breakout-strategierna, måste du ägna dig åt att köpa högre och sälja högre på tjurmarknaden. Om du har att göra med Bear-marknaden måste du sälja lågt och köpa tillbaka lägre.

 6. Forex Chart Patterns Trading Strategier

  forex-diagram-mönster-strategier
  Tja, det finns några diagrammönster när du ägnar dig åt Forex Trading. Det finns dock två diagrammönster som ofta används. Dessa diagrammönster är Triangel och Head and Shoulders. Trianglar tenderar att förekomma ganska vanligt under korta tidsramar. De kan vara fallande, stigande och symmetriska. Triangel uppstår när priset konvergerar med lågt och högt och minskar det till ett snävare prisområde.

  Head and Shoulder är mer en toppformation när en uppåtgående trend inträffar. Det är en nedåtgående formation när bottenbildning tenderar att inträffa. Mönstret tenderar att slutföras i Head and Shoulder när trendlinjen bryter. För att utmärka dig med Forex Chart Patterns Strategier måste du förstå begreppet mönsterbildning väl.

 7. Forex Pivot Point Trading Strategier

  forex-pivot-point-strategier
  Pivoter är ganska användbara på Forex-marknaden eftersom de hjälper till att identifiera ingångspunkterna för de intervallbundna handlarna. Pivotpunkter hjälper också breakout-handlare och trendhandlare att upptäcka nyckelpunkterna som måste brytas för ett visst drag så att det kan kvalificera sig som ett breakout. Men för att tillämpa Forex Pivot Point Strategies på bästa möjliga sätt måste du först förstå konceptet med en Pivot och hur den beräknas. Nu är pivotpunkten faktiskt en rotationspunkt. Priserna som används för att beräkna pivotpunkten är stängningskurserna, de låga perioderna av ett värdepapper och den höga perioden av Du kan få informationen om priserna från aktiens dagliga diagram. Pivotpunkterna kan dock också beräknas genom att använda timdiagrammen. Du måste komma ihåg en viktig aspekt. Om du beräknar pivotpunkten med stängningspriserna för den kortare tidsramen, kommer det också att minska pivotpunktens betydelse och noggrannhet. Pivotpunktsberäkningarna måste vara exakta eftersom det är det primära stödet på Forex-marknaden.

 8. Strategier för Forex-stöd och motståndshandel

  forex-stöd-och-motståndsstrategier
  Först och främst, låt oss utforska vad support betyder i Forex. Det är faktiskt en zon där köparna tenderar att vara fler än säljarna, och här tenderar priset att öka i värde. Motståndet är motsatsen till stöd. Det betyder att säljarna är fler än köparna och därmed resulterar detta i ett prisfall. Nu är det bästa man kan göra att köpa på motståndet och sälja på supporten. Motstånd och stöd är viktiga aspekter av Forex trading marknaden. Nu tenderar båda dessa parametrar att fortsätta att förändras beroende på marknadsdynamiken. Investeraren bör se till att han utforskar Forex Support och Resistance Strategies i detalj innan han bestämmer sig för att tillämpa dem.

 9. Forex Ljusstakar Trading Strategier

  forex-trading-ljusstakar-strategier
  Tja, ljusstakarna anses vara det mest kraftfulla tekniska analysverktyget. Ljusstakar används ofta som standardläge för diagram. Om ljusstakarna appliceras korrekt kan de ge dig en korrekt uppfattning om situationen på marknaden. Det råder ingen tvekan om att ljusstakarna kan betecknas som de ledande indikatorerna på aktiviteten på marknaden. Det finns cirka 100 ljusstakemönster och ljusstakar på marknaden. Således är det inte en lätt uppgift för handlaren att förstå alla ljusstakemönster och ljusstakar på en gång. Vad du behöver göra är att du bör lägga tid och ansträngning på att utforska Forex Candlesticks-strategierna. På så sätt kommer du att kunna förstå varje koncept. Att förstå ljusstakarna kommer att påverka din framgång på Forex-marknaden. En annan viktig aspekt är ljusstakemönstren, och de kan hjälpa dig att fatta lönsamma handelsbeslut och till och med förbättra noggrannheten i dina förutsägelser. Det finns vissa viktiga termer som handlaren måste vara medveten om när han använder ljusstakarna.

  Skillnaden som finns mellan det öppna och det nära betecknas som den verkliga kroppen. De högre värdena gör den övre ytterligheten av den verkliga kroppen. Ju lägre värden gör, den nedre extremen av den verkliga kroppen.

  De vita eller gröna ljusen tenderar att representera det stigande priset. De svarta eller de röda ljusen tenderar att representera priset fallande dagar. Ljusstakarna kan skapas för vecko-, månads- eller timperiod. Kom därför ihåg koncepten om du tänker använda Ljusstakestrategin.

 10. Forex Renko Chart Trading Strategier

  forex-renko-diagram-strategier
  Om du nu tänker utmärka dig på Forex-marknaden kan du också använda Forex Renko Chart Strategies. Sättet att konstruera ett Renko-diagram är att när priset överstiger botten eller toppen av en tidigare tegelsten med det fördefinierade beloppet måste en tegelsten placeras i nästa kolumn. När trenden är uppåt används de vita tegelstenarna. När trenden är nere används de svarta tegelstenarna. Den här typen av diagram kommer att vara mycket användbart för dig om du gillar Forex trading eftersom du kommer att kunna identifiera nyckelmotståndet och stödnivåerna. När trenden ändras tenderar tegelstenarna att anta alternativa färger, och transaktionssignalerna genereras vid den tidpunkten.

  Volym och tid spelar ingen roll i Renko-diagrammet. Renko-ljusen tenderar att likna små tegelstenar. De har inga nedre eller övre skuggor. Det är möjligt att ändra storleken på rutan i Renko Charts. När boxstorleken är mindre betyder det att antalet lådor blir högre. Det är möjligt att priset kan överstiga botten av den aktuella tegelstenen eller toppen av den aktuella tegelstenen. Den nya tegelstenen tillkommer först när priserna kan fylla upp den nuvarande tegelstenen helt.

 11. Forex Swing Trading Strategier

  forex-swing-handelsstrategier
  Den här handelsstrategin ger en enkel metod för att handla valutor. Du behöver inte hålla fast vid de långsiktiga trenderna för denna handelsstrategi, och fortfarande kan du göra mycket vinster. Nu är det bästa med swing trading att du kommer att ha ett fastställt mål och när du väl når det målet då är du ute i det ögonblicket. Nu när du använder dig av Forex Swing Trading Strategies, då måste du komma ihåg att både vinsterna och förlusterna tenderar att komma ganska snabbt. Detta innebär att du inte behöver vara en långsiktig trendföljare och detta gör swing-handelsstrategier till ett utmärkt alternativ för de nya handlarna som precis har börjat handla

Slutsats

Nu är alla nämnda strategier perfekta om du tänker starta Forex trading. Nu måste du förstå det faktum att det kommer att ta dig lite tid att utveckla ett kommando över handelsstrategierna. Du kommer att ha din del av vinster och förluster initialt. Du bör dock inte bli frustrerad av detta och så småningom kommer du att lyckas som valutahandlare.

När du har en tydlig uppfattning om dessa Forex-handelsstrategier, kommer du inte att stöta på några problem med att tillämpa dessa handelsstrategier på rätt sätt.

Gå in i Forex trading idag och prova de bästa Forex trading strategierna!

 

Med vänliga hälsningar,
Tim morris

admin @ ForexMT4Indicators.com

Ladda ner Forex Metatrader 4 Trading Platform:

 • Gratis $ 30 för att börja handla direkt
 • Ingen insättning krävs
 • Krediteras automatiskt till ditt konto
 • Inga dolda villkor

xm-ingen insättningsbonus

Save