Indicatoren voor binaire opties

over-binaire-opties-indicatoren

Over Indicatoren voor binaire opties

Bij het handelen in binaire opties is het uiterst belangrijk dat u over alle hulpmiddelen beschikt waarmee u weloverwogen investeringsbeslissingen kunt nemen. Een van de instrumenten die uiterst succesvol blijken te zijn bij het helpen van handelaren in binaire opties om grote winsten te behalen, zijn indicatoren voor binaire opties. Dus wat zijn indicatoren voor binaire opties? Voordat we volledig kunnen begrijpen wat deze zijn, moeten we een duidelijke definitie hebben van wat handel in binaire opties (BO) is.

[Toc]

Handel in binaire opties gedefinieerd

Ik heb je lang genoeg in de financiële handelswereld verdiept, de kans is groot dat je al weet wat handel in binaire opties betekent. Voor niet-ingewijden kan BO-handel echter vanuit het woord worden gedefinieerd binair zelf. Binair betekent in feite ‘twee delen hebben’. Dus wat betekent dat in handelszin? Het betekent feitelijk dat als u in binaire opties handelt, u alleen maar twee dingen hoeft te voorspellen met betrekking tot de prijs van het actief: Bel or Zetten.

Als de prijs van een actief stijgt, drukt u de investeringsmogelijkheid uit van 'Call'. Als de prijs van een actief daalt, drukt u de investeringsmogelijkheid van 'Put' uit. U, als handelaar, verdient winst op basis van de vraag of uw voorspellingen binnen een vooraf bepaald tijdsbestek uitkomen, bijvoorbeeld binnen minuten of uren.

Hoewel de handel in binaire opties op papier misschien gemakkelijk lijkt, is er in werkelijkheid nog steeds een aanzienlijke hoeveelheid leercurve nodig om het echt onder de knie te krijgen. Vanwege de volatiele aard van activa kan het bovendien lastig zijn om te voorspellen of de waarde ervan zal stijgen of dalen. Dit is waar indicatoren voor binaire opties binnenkomen.

Indicatoren voor binaire opties gedefinieerd

Dus wat is een BO-indicator? Welnu, het is een wiskundige grafiek die de opwaartse of neerwaartse trend van een actief in prijsstelling, volatiliteit, de gezondheid van een bepaalde trend zelf, enz. laat zien. Het aantal handelsindicatoren dat er is, is duizelingwekkend. En het kiezen van welke indicator u op een bepaald moment wilt gebruiken, is cruciaal voor het succes van de handel in binaire opties.

Soorten indicatoren voor binaire opties

Er zijn verschillende indicatoren voor trading binaire opties. De meeste van deze indicatoren kunnen worden ingedeeld in een van de vier onderstaande typen:

Trend Indicators

Hoewel er handelaren zijn die een meer tegendraadse benadering volgen bij de handel in binaire opties, kijkt de meerderheid van de handelaren liever naar bredere trends in de markt en handelt ze vervolgens op basis van waar deze trends naartoe gaan. Om erachter te komen waar deze trends heen gaan (en indien nodig binaire opties te verhandelen) kunnen we gebruik maken van trendindicatoren.

Trendindicatoren zijn in feite indicatoren voor binaire opties die de beweging van een bepaald actief op de markt weergeven, zowel opwaarts als neerwaarts. De bekendste indicator die bij dit type hoort is de Moving Average indicator.

Dus wat laat een voortschrijdend gemiddelde indicator precies zien? Welnu, het toont de gemiddelde slotkoers van een actief binnen een bepaalde periode. Het uitgangspunt is dat wanneer de huidige prijs van een actief lager is dan de gemiddelde slotkoers, het actief een neerwaartse trend vertoont. Dit is het perfecte moment voor handelaren om een ​​“Put” te maken. Als de huidige prijs van een actief boven de gemiddelde slotkoers ligt, wordt aangenomen dat het actief een opwaartse trend vertoont. Dit is het beste moment voor handelaren om te bellen.

Oscillatoren

Terwijl trendindicatoren handelaren in binaire opties een idee geven van de opwaartse of neerwaartse trend van een actief, zijn oscillatoren daarentegen indicatoren die dienen om al vastgestelde activatrends te bevestigen. Oscillatoren – ook wel trendbevestigingsindicatoren genoemd – helpen beleggers meestal door aan te geven of het gezonde trendmomentum van een actief zich waarschijnlijk zal voortzetten of niet.

Een extreem populair voorbeeld van een oscillator is de MACD, of Moving Average Convergence Divergence. Wat de MACD doet, is in feite het verschil meten tussen een aantal voortschrijdende gemiddelden, en deze vervolgens uitzetten tegen een histogram om prijsvoorspellingen te doen. MACD's worden doorgaans gebruikt in combinatie met indicatoren voor voortschrijdend gemiddelde. Het onderling overeenkomen van indicatorsignalen zal zeker betere winsten opleveren.

Volatiliteitsindicatoren

Als u eerder Bollinger-bandindicatoren heeft gebruikt, weet u al wat volatiliteitsindicatoren zijn. Ze brengen de hoogte- en dieptepunten – soms de openings- en slotwaarden – van verschillende activa in kaart.

Deze indicator is vooral handig als u wilt weten hoe een actief in een bepaalde tijdsperiode waarschijnlijk zal dalen of stijgen. De meest voorkomende volatiliteitsindicatoren die u gewoonlijk ziet, zijn bandgebaseerde of enveloptypes.

Cyclusindicatoren

Veel handelaren beschouwen cyclusindicatoren als een van de meest complexe

binaire handelsindicatoren die er zijn. Waarom? Omdat ze de neiging hebben om de retracement-rally's of -dalingen (dalingen en pieken) van een activaprijs in kaart te brengen.

Wat nog verwarrender is aan cyclusindicatoren is dat ze extreem veel lijken op oscillatorindicatoren, waardoor traders denken dat ze overbought of oververkochte activa aangeven.

Het kiezen van de juiste binaire indicatoren op het juiste moment

Elke handelaar in binaire opties weet dat markten zelden in één richting bewegen. Ervaren handelaren weten zelfs dat markten 80% van de tijd zijwaarts bewegen of een bereik hebben, en slechts 20% van de tijd in één richting of trend bewegen. Wanneer de marktactiviteit van een bepaald actief trendmatig is, moet de handelaar uiteraard de trendindicatoren gebruiken, met name de voortschrijdend gemiddelde indicator voor binaire opties, aangezien deze de huidige waarde van een actief weergeeft in verhouding tot de gemiddelde waarde.

Op dezelfde manier: wanneer de markten lateraal bewegen, is de Oscillator de beste indicator voor binaire handelsopties om gebruik van te maken, omdat deze oververkochte en overgekochte niveaus aangeeft.

Wat als u geen idee heeft welke geschikte binaire indicatoren u moet gebruiken?

Dit is waar de meeste handelaren fouten maken. De eenvoudigste en beste manier om dit probleem uit te roeien is het gebruik van niet-redundante handelsindicatoren voor binaire opties. De meeste handelaren gebruiken bijvoorbeeld zowel stochastische indicatoren als RSI-indicatoren naast elkaar. Hoewel deze twee oscillatoren verschillend kunnen zijn in de manier waarop ze berekeningen uitvoeren, zijn deze oscillatoren in principe één en dezelfde en rechtvaardigen daarom geen parallel gebruik.

Op dezelfde manier is het gebruik van envelopindicatoren naast indicatoren voor voortschrijdend gemiddelde ook overbodig. Waarom? Omdat envelopindicatoren al ‘op volatiliteit gebaseerde’ indicatoren zijn die tegelijkertijd rekening houden met zowel de volatiliteit als de trend.

Met dat in gedachten wordt aanbevolen dat handelaren gebruik maken van handelsindicatoren voor binaire opties die beide kanten van het spectrum weerspiegelen (bij voorkeur een oscillator en een trendgebaseerde indicator). Door beide typen indicatoren te gebruiken, kan de handelaar zowel zijwaartse als trendmatige markten betreden.

Vijf fantastische handelsindicatoren voor binaire opties

Laten we nu bespreken wat de vijf beste indicatoren zijn voor de handel in binaire opties, en hoe we deze kunnen gebruiken om een ​​uitzonderlijk robuuste en sterke binaire handelsstrategie te formuleren. Elke handelsindicator voor binaire opties die er is, kan worden geclassificeerd onder een van deze vijf klassen:

Prijs Actie

forex-1-2-3-strategie-prijsactie-13

Prijsactie moet hier een van de meest onbegrepen en verwarde handelsconcepten zijn. Het is niet alleen een indicator voor de handel in binaire opties, maar ook een waardevol hulpmiddel voor zowel normale als binaire optieshandelaren. Prijsactie combineert het gebruik van grafiekpatronen, kandelaarpatronen en steun en weerstand. Hoewel prijsactie misschien niet de juiste handelsindicator is voor beginners, is een goed begrip ervan essentieel voor handelssucces.

Stochastische oscillator

forex-stochastische-strategie-5

De naam zelf is behoorlijk intimiderend. Maar stochastiek behoort tot de krachtigste en meest unieke technische statistieken die beschikbaar zijn. Dus wat is de stochastische oscillator eigenlijk? Welnu, het is een technische indicator die in de jaren vijftig is uitgevonden door George Lane, een pionier op het gebied van handelaar, auteur en technisch analist. De stochastische oscillator vergelijkt de slotkoers van het aandeel met zijn koersbereik over een bepaalde periode van dagen, met het idee dat de aandelen tijdens bullmarkten de neiging hebben om dichtbij hun hoogste niveau te sluiten, en tijdens bearmarkten dichtbij hun recente dieptepunt.

Door te kijken naar veranderingen in de stochastiek van een aandeel, kunt u een idee krijgen wanneer een trend mogelijk omkeert. De stochastische oscillator is gebaseerd op twee lijnen: het snelle percentage K en het langzame percentage D. Percentage K gebruikt doorgaans een periode van 15, 10 of 5 dagen, terwijl percentage D het eenvoudige voortschrijdende gemiddelde van percentage K over een periode van drie of vijf dagen gebruikt. dagen.

Percentage K en percentage D verschijnen als lijnen onder de aandelengrafiek, waarbij de belangrijkste punten het punt zijn waarop de twee lijnen elkaar kruisen. Als de snelle lijn de langzame lijn naar boven doorboort, is dit een bullish beweging. Als het omgekeerde waar is, wordt dit bearish geïnterpreteerd. Met de meeste kaartsoftware kunt u twee stochastieken over elkaar heen leggen: langzaam en snel. Deze moeten niet worden verward met het snelle percentage K en het langzame percentage D. Zowel langzame als snelle stochastiek hebben zowel percentage K als percentage D.

Het belangrijkste verschil tussen langzame en snelle stochastische oscillatoren is dat langzame stochastische oscillatoren langere handelsperioden gebruiken voor percentage K en percentage D. Als gevolg daarvan hebben langzame stochastische oscillatoren minder kruispunten en zijn ze mogelijk te conservatief. Een snelle stochastiek heeft echter meer kruispunten en kan te agressief zijn.

Moving Average

forex-macd-3

Veel handelaren beschouwen de voortschrijdend gemiddelde indicator als een van de beste handelsindicatoren die beschikbaar zijn. Het meest lovenswaardige kenmerk is de flexibiliteit, waardoor handelaren in binaire opties bepaalde aspecten kunnen wijzigen, zoals sluitings- en open-perioden, hoog/laag, en verschillende voortschrijdende gemiddelden kunnen instellen, zoals vloeiend, lineair gewogen, exponentieel en eenvoudig. Normaal gesproken gebruiken handelaren de Moving Average-indicator om de prijsontwikkeling op de markt te bepalen. Als de prijzen onder het lopende gemiddelde liggen, betekent dit dat er een neerwaartse trend plaatsvindt. Aan de andere kant, als de prijzen boven de gemiddelde waarde liggen, wordt aangenomen dat de prijzen zich in een opwaartse trend bevinden.

Pivot Points

karamille

Draaipunten zijn een manier om de belangrijkste steun- en weerstandsniveaus te bepalen. Voordat computers en grafieken een belangrijk hulpmiddel werden dat handelaren zo effectief gebruikten, gebruikten vloerhandelaren berekeningen op basis van de gegevens van de vorige handelsdag om de belangrijkste koop- en verkoopniveaus voor de huidige dag te bepalen. Ze worden nog steeds op grote schaal gebruikt, omdat ze verbinding maken met weerstandsniveaus, die uiterst nuttig zijn bij het bepalen van entry- en exitpunten.

Er zijn verschillende soorten draaipunten die worden berekend op basis van eerdere marktgegevens. Meestal worden de Open, Hoog, Laag en Sluiting van de vorige dag gebruikt. De gegevens van de vorige sessie worden gebruikt om het belangrijkste draaipunt te berekenen: het punt waarop de markt zal gaan draaien. Nadat dit is berekend, wordt het hoofddraaipunt gebruikt om de overige draaipunten te berekenen.

De draaipunten boven het hoofddraaipunt worden aangeduid als weerstandsdraaipunten, met name R1, R2, enzovoort. Draaipunten die zich onder het hoofddraaipunt bevinden, zijn steundraaipunten met de aanduiding S1, S2, enzovoort. Bij het handelen met behulp van draaipunten is de algemene regel dat als de prijs boven het dagelijkse draaipunt handelt, de markt omhoog gaat en onze bias dus lang moet zijn. De belangrijkste weerstandsniveaus zijn R1, R2 en R3.

In bepaalde gevallen kunnen echter alle draaipunten als steun- en weerstandsniveau worden gebruikt. Als het R1-pivotniveau bijvoorbeeld als weerstand wordt doorbroken, kan het als potentiële ondersteuning fungeren zodra de prijs er weer naartoe beweegt. Als de prijs onder de dagelijkse spil handelt, zou onze bias kort moeten zijn. De belangrijkste ondersteuningsniveaus zijn S1, S2 en S3.

Als het S1-pivotniveau als steun wordt verbroken, kan het als weerstand fungeren wanneer de prijs daarop terugkeert. We kunnen ook draaipunten gebruiken als doelwit voor het nemen van winst. Door zich op het volgende draaipunt te richten, kan de handelaar op een consistente manier winst maken. Als we bijvoorbeeld op de dagelijkse pivot kopen, kunnen we winst nemen op de R1-spil.

Zoals bij alle steun- en weerstandsniveaus schuilt er kracht in cijfers. Hoe meer draaipunten we op een bepaald gebied op een kaart hebben opgesteld, hoe groter de kans dat een prijs op dat gebied reageert. Tot nu toe hebben we geleerd dat draaipunten kunnen fungeren als zeer sterke steun- en weerstandsniveaus, en worden berekend op basis van de Open, Hoog, Laag en Sluiting van de voorgaande periode. Net als bij traditionele steun en weerstand kan de prijs, zodra deze een draaipunt doorbreekt dat als steun fungeerde, als weerstand worden gebruikt. En zodra de prijs een draaipunt doorbreekt dat als weerstand fungeerde, kan het als ondersteuning worden gebruikt.

Draaipunten kunnen als doelwit worden gebruikt zodra een transactie is geplaatst. Er zit kracht in cijfers. Hoe meer draaipunten er op een kaart samenkomen, hoe sterker het steun- of weerstandsniveau zal zijn.

Bollinger Bands

forex-bollinger-band-strategie-14

Bollinger-banden zijn indicatoren voor de handel in binaire opties die gebruik maken van banden die worden gecomprimeerd of uitgebreid op basis van de voorspelde marktvolatiliteit. Met andere woorden, Bollinger-banden zullen niet alleen de volatiliteit van een markt aangeven, maar ook de divergentiedrempel van de prijs van een actief meten op basis van eerdere marktbewegingen.

Bollingerbanden-indicatoren worden doorgaans gebruikt door handelaren bij het verhandelen van opties op markten met een hoog momentum. Ze kunnen ook worden gebruikt om puistjes op de markt op te vangen. Een typische situatie waarin Bollinger-bands nuttig zijn, is vóór een grote economische gebeurtenis. Bollinger-bands hebben de neiging uit te breiden en te krimpen wanneer er een dreigende volatiele economische gebeurtenis plaatsvindt.

Bollinger-bands maken ook gebruik van een middellijn die het voortschrijdend gemiddelde van een actief aangeeft. Het vermogen van de Bollinger-band om de volatiliteit en het voortschrijdend gemiddelde van een actief te identificeren, maakt het tot een uiterst nuttige indicator; een indicator die handelaars vaak zullen zien gebruiken.

De vervaltijden voor op Bollinger-bandindicatoren gebaseerde transacties in binaire opties zijn afhankelijk van het specifieke tijdsbestek dat wordt gebruikt. Als een handelaar in binaire opties bijvoorbeeld in een grafiek van 1 minuut wil handelen, zullen de vervaltijden hoogstwaarschijnlijk 5 – 10 minuten zijn. Op dezelfde manier, als een handelaar in een grafiek van 5 minuten handelt, heeft deze een vervaltijd van 5 – 30 minuten.

Conclusie

Nu u een duidelijk inzicht heeft gekregen in wat de handelsindicatoren voor binaire opties zijn, is de volgende vaardigheid die u moet verwerven, het interpreteren van de informatie die deze indicatoren weerspiegelen, om een ​​effectieve handelsstrategie te formuleren. Deze vaardigheid wordt echter niet onmiddellijk verworven door het lezen van een boek of het bijwonen van een seminar. Dit wordt bereikt door voortdurende oefening en het bij de hand hebben van de juiste economische informatie.

Vergeet niet dat het gebruik van slechts één indicator u niet zal helpen een succesvolle transactie te bereiken. U moet indicatoren combineren – ze bovenop elkaar plaatsen – om marktbewegingen nauwkeurig te voorspellen, zodat u een weloverwogen beslissing kunt nemen over welke transactie u wilt uitvoeren.

Houd er rekening mee dat als een indicator ooit niet het gewenste resultaat oplevert, u óf een deel van de instellingen van de indicatoren voor binaire opties die u gebruikt moet aanpassen, óf misschien maakt u gebruik van de helemaal de verkeerde handelsindicator. Nog iets belangrijks om te weten trading binaire opties en de indicatoren ervan zijn dat u altijd kleine wijzigingen en aanpassingen in de instellingen moet aanbrengen, zodat u zich kunt aanpassen aan voortdurend veranderende marktsituaties.

Handelsstrategieën voor binaire opties

 

bullseye-forecaster-binaire-opties-strategie

Klik hier om toegang te krijgen tot alle Handelsstrategieën voor binaire opties

Beste handelsplatform voor binaire opties

  • Gratis +50% bonus om direct te beginnen met handelen
  • Meest vertrouwde makelaar voor binaire opties
  • Automatisch bijgeschreven op uw account
  • Geen verborgen termen

zakoptie

zakoptiebonus