Polisi Laman Web

Polisi Laman Web

Anda boleh memilih keluar daripada senarai e-mel anda pada bila-bila masa dengan mengklik pada pautan “nyahlanggan” di bahagian bawah mana-mana e-mel yang diterima daripada ForexMT4Indicators.com. Anda juga boleh menghantar e-mel kepada kami di admin@forexmt4indicators.com dan meminta untuk dialih keluar daripada senarai e-mel.

Dasar privasi ini menetapkan cara ForexMT4Indicators.com menggunakan dan melindungi sebarang maklumat yang anda berikan kepada ForexMT4Indicators.com apabila anda menggunakan tapak web ini.

ForexMT4Indicators.com komited untuk memastikan privasi anda dilindungi. Sekiranya kami meminta anda memberikan maklumat tertentu yang membolehkan anda dikenal pasti apabila menggunakan tapak web ini, maka anda boleh yakin bahawa ia hanya akan digunakan menurut pernyataan privasi ini.

ForexMT4Indicators.com boleh mengubah dasar ini dari semasa ke semasa dengan mengemas kini halaman ini. Anda harus menyemak halaman ini dari semasa ke semasa untuk memastikan anda berpuas hati dengan sebarang perubahan.

Apa yang kami kumpulkan

Kami mungkin mengumpul maklumat berikut:

  • Nama
  • Alamat emel

Apa yang kita lakukan dengan maklumat yang kita berkumpul

Kami memerlukan maklumat ini untuk memahami keperluan anda dan menyediakan anda dengan perkhidmatan yang lebih baik, dan khususnya bagi sebab-sebab berikut:

  • Kami secara berkala boleh menghantar emel promosi tentang produk baru, tawaran istimewa atau maklumat lain yang kami fikir anda mungkin mendapati menarik menggunakan alamat e-mel yang anda berikan.

Keselamatan

Kami komited untuk memastikan bahawa maklumat anda selamat. Untuk mengelakkan akses atau pendedahan yang tidak dibenarkan, kami telah menyediakan prosedur fizikal, elektronik dan pengurusan yang sesuai untuk melindungi dan mengamankan maklumat yang kami kumpul dalam talian.

Pautan ke laman web yang lain

Laman web atau bahan promosi kami yang dihantar melalui e-mel kepada anda daripada ForexMT4Indicators.com mungkin mengandungi pautan ke laman web lain yang diminati. Walau bagaimanapun, sebaik sahaja anda menggunakan pautan ini untuk meninggalkan tapak kami, anda harus ambil perhatian bahawa kami tidak mempunyai sebarang kawalan ke atas tapak web lain itu. Oleh itu, kami tidak boleh bertanggungjawab ke atas perlindungan dan privasi sebarang maklumat yang anda berikan semasa melawati tapak tersebut dan tapak tersebut tidak dikawal oleh pernyataan privasi ini. Anda harus berhati-hati dan melihat pernyataan privasi yang terpakai pada tapak web yang dipersoalkan.

Mengawal maklumat peribadi anda

Anda boleh memilih untuk menyekat pengumpulan atau penggunaan maklumat peribadi anda dengan cara yang berikut:

jangan serahkan maklumat peribadi anda kepada kami seperti alamat e-mel anda setiap kali anda diminta mengisi borang di laman web.

jika anda sebelum ini bersetuju dengan kami menggunakan maklumat peribadi anda untuk tujuan pemasaran langsung, anda boleh mengubah fikiran anda pada bila-bila masa dengan menggunakan pautan nyahlanggan yang disertakan dalam mana-mana e-mel yang anda terima daripada ForexMT4Indicators.com

Kami tidak akan menjual, mengedar atau memajak maklumat peribadi anda kepada pihak ketiga melainkan kami mendapat kebenaran anda atau dikehendaki oleh undang-undang untuk berbuat demikian. Kami mungkin menggunakan maklumat peribadi anda untuk menghantar maklumat promosi tentang pihak ketiga yang kami fikir anda mungkin mendapati menarik jika anda memberitahu kami bahawa anda ingin ini berlaku.

Anda boleh meminta butiran maklumat peribadi yang kami pegang tentang anda di bawah Akta Perlindungan Data 1998. Jika anda ingin salinan maklumat yang disimpan pada anda, sila tulis kepada admin@forexmt4indicators.com